Kreditrisiko – måling og styring

Kursusbeskrivelse

Kurset giver dig en detaljeret viden om de forskellige metoder, der findes til at måle og styre kreditrisiko. Du lærer, hvordan de centrale kreditparametre Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default og Worst Case Default Rate estimeres og anvendes til styring af risiko og beregnig af kapitalkrav. Vi gennemgår de forskellige kreditrisikostyringsmodeller såsom KMV Moody’s og CreditMetricsTM og opstiller i excel en model til måling af kreditrisiko.

Kursusindhold

– Kreditrisikomodellering
– Kapitalkrav
– Styring med kreditderivate
– KMV Moody’s
– CreditMetrics
– CreditRisk +
– Modpartsrisiko
– CVA, DVA, FVA og BCVA
– Stresstesting

Hvem henvender kurset sig til?

– Risk Managers
– Risk Controllers
– Analytikere
– Backoffice medarbejdere
– Intern revision
– Finansielle myndigheder
– IT-medarbejdere
– Compliance
– Middle Office
– Kreditmedarbejdere
– Account Manager
– Front Office

Forudsætninger

Der kræves et introducerende kendskab til kreditrisikostyring og måling.

Datoer

7 okt 2020 - 8 okt 2020

7 apr 2021 - 8 apr 2021

Vi planlægger løbende nye datoer.

Kontakt os for mere information.

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen er desuden ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School) og blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning i 2016.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her

Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)