Bøger

Disse bøger giver et unikt indblik i finansiel risikostyring og finansielle derivater.

Bøger

Finansiel Risikostyring

Af Jørgen Just Andresen

Finansiel risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS.

Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne styringsteknikker.

Til bogen er der udviklet redskaber, som formelsamling, excel-ark og præsentationer, som gratis kan downloades.

Bogen bliver både brugt af fagfolk, handelshøjskoler og universiteter. Bogen er udgivet på Djøf Forlag.

Bøger

Finansielle Derivater

Af Jørgen Just Andresen

Finansielle Derivater behandler de derivater, der oftest anvendes på det danske marked, samt de udenlandske kontrakter, der fra en dansk synsvinkel er mest interessante.

Bogen giver et unikt indblik i, hvordan man kan anvende finansielle derivater til spekulation og afdækning, samt hvordan man kan måle markedsværdi og opgøre og styre risikoen efter de nyeste principper. Bogen behandler også de lovgivningsmæssige ændringer, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise (herunder EMIR), og de konsekvenser det har fået for derivatmarkedet.

Til bogen er der udviklet redskaber, som formelsamling og præsentationer, som gratis kan downloades.

Bogen bliver både brugt af fagfolk, handelshøjskoler og universiteter. Bogen er udgivet på Djøf Forlag.

Om forfatteren

Bøger

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen er adm. direktør i Financial Training Partner A/S, som han medstiftede i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen har arbejdet i flere år som ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning.

Han er uddannet cand.merc.int, HD(R) og har CBS’ bestyrelsesuddannelse for bank og realkredit.

+45 40 87 91 93

jja@FinancialTP.dk

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om et af vores kurser.