Introduktion til klimarisikostyring i den finansielle sektor

Kursusbeskrivelse

Kurset er relevant for dig, der har brug for en forståelse af, hvordan klimarisiko både udgør en selvstændig risikofaktor og påvirker vores traditionelle risikonøgletal. Kurset giver dig en forståelse af, hvordan lovgivningen påvirker den finansielle sektor på klimaområdet, samt hvordan man effektivt måler og styrer klimarisiko.

Kursusindhold

– Fysisk risiko

– Transitionsrisiko

– ESG-risiko og klimarisiko

– EU Green Deal

– Cop 26 (Glasgow-pagten)

– Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

– Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TFCD)

– Science-based TargetScope 1, 2 and 3

– Risikoappetit

– Governance

– Dataudfordringer

– Network for Greening the Financial System

– Modellering af fysisk risiko

– Optimering af porteføljer

– Mapping af kunder/investeringer

Hvem henvender kurset sig til?

– Risk managers

– Risk controllers

– Intern revision

– Analytikere

– Fund managers

– Compliance

– Treasurers

Forudsætninger

En grundlæggende forståelse for risikostyring er en fordel.

Anmeldelser af dette kursus

Datoer

22 apr 2024 - 22 apr 2024

Vi planlægger løbende nye datoer.

Kontakt os for mere information.

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen har arbejdet i flere år som ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her

    Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)

    Vi oplever i øjeblikket problemer med vores tilmeldingsside, så får du en fejlmeddelelse beder vi dig tilmelde dig manuelt på info@FTPcourses.com